اطلاعیه

۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۵۴:۱۰

صرافی بیست بیت با هیچ شخص ، شرکت یا ارگان قرداد همکاری نداشته و هیچگونه نماینده ای ندارد.